IQ Chopper

IQ chopper je sitnilica biljnih ostataka sa jednim ili dva rotora malog prečnika.

Predstavlja mašinu sa jednim rotorom a pogodan je za manje traktore zbog svoje
kompaktnosti i male mase.

Nedostatak mase nadoknađuje opcijom zakošenja cele mašine.

01.

IQ Chopper m 3000

02.

IQ Chopper M 3000 DC