IQ Phantom

IQ Phantom je gruber sa sitnliciom.

Omomogućava da se obrađuju zemljišta koja imaju značajnu količinu bio mase na površini.

 

01.

IQ Phantom m 2500

02.

IQ Phantom m 3000

03.

IQ Phantom M 4000

04.

IQ Phantom M 5000